Για τους καταναλωτές: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Για εμπόρους: ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΚΤΩ
greca trustmark badge greca trustmark eu badge

ΓIA TΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Πώς λειτουργεί

Το GRECA Trustmark και το Ecommerce Europe Trustmark για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχουν ως στόχο την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και αποτελούν διαβεβαίωση και εγγύηση προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα -τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλη χώρα της ΕΕ- ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογία, ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις online αγορές.

Αν δείτε ένα από τα δύο ή και τα δύο Σήματα Αξιοπιστίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην ιστοσελίδα ενός ιστότοπου που επισκέπτεστε, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί να εργαστεί σύμφωνα με τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό (αντίστοιχα) Κώδικα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διασφαλίζοντας δεοντολογικά πρότυπα στην ψηφιακή αγορά.

  • Προστασία - Υποβολή καταγγελίας

    Σε περίπτωση συμβάντος που αφορά στην αγορά των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους, αυτές οι εταιρείες μέσω του Trustmark σας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλετε αξιώσεις μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών (Οnline Dispute Resolution - ODR) δωρεάν εάν η δική τους Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα εκ των προτέρων.

    Σε περίπτωση καταγγελίας από καταναλωτή, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών προβλέπει εξωδικαστική λύση. Σας επιτρέπει να φτάσετε εύκολα και γρήγορα στη επίλυση του προβλήματος, παρέχοντας μια φιλική συμφωνία με την επιχείρηση. Εάν δεν καταλήξετε σε συμβιβαστική λύση δεν θα έχετε κανένα νομικό μειονέκτημα. Μπορείτε να αναζητήσετε αμέσως νομική βοήθεια και είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε την καταγγελία σας με νομικά μέσα.

    Διαβάστε αναλυτικά για το πως μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη σελίδα των όρων χρήσης