Για τους καταναλωτές: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Για εμπόρους: ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΚΤΩ

TRUSTMARK

Οφέλη - Πλεονεκτήματα

  • Ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

  • Αύξηση της επισκεψιμότητας και των online πωλήσεων

  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

  • Δημιουργία διαφανούς και ασφαλούς περιβάλλοντος διαδικτυακών αγορών

  • Προστασία για καταναλωτές και επιχειρήσεις

  • Αύξηση της εξωστρέφειας και εκτός συνόρων ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων

  • Θετική συμβολή στην άνοδο του διασυνοριακού εμπορίου