Για τους καταναλωτές: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Για εμπόρους: ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΚΤΩ

TRUSTMARK

Τι είναι το GRECA Trustmark;

To GRECA Trustmark είναι ένα Σήμα Αξιοπιστίας που έχει διττό σκοπό. Αφενός πιστοποιεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως αυτός έχει θεσπιστεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Αφετέρου αποτελεί διαβεβαίωση και εγγύηση προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογία, ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις online αγορές.

Γιατί δημιουργήθηκε

To GRECA Trustmark δημιουργήθηκε από την ανάγκη τόσο για αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές αγορές (το 70% των online καταναλωτών αισθάνεται ανασφάλεια και αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανάσχεσης της ανάπτυξης του eCommerce στη χώρα μας) όσο και διαφοροποίησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων που λειτουργούν με διαφάνεια, σέβονται τον πελάτη και τους κανόνες της αγοράς και επενδύουν συστηματικά στο eCommerce. Το GRECA Trustmark συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου δημιουργώντας ένας διάφανο και ασφαλές περιβάλλον για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τέλος, είναι βέβαιο πως θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και του διασυνοριακού εμπορίου.

Ποιος το δημιούργησε;

To σήμα αξιοπιστίας GRECA Trustmark δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. (Greek ECommerce Association) σε συνεργασία με το ELTRUN, το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001). Παράλληλα, το GRECA Trustmark είναι εγκεκριμένο από τον ECommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στο πιστοποιημένο eShop. Αυτό διότι το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα λάβει την πιστοποίηση του GR.EC.A., λαμβάνει -έπειτα από χρονικό διάστημα έξι μηνών- το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας του ECommerce Europe. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σήμα, το οποίο ανοίγει νέους επιχειρηματικούς διασυνοριακούς δρόμους για τα ελληνικά eShops.

Ποιος το αποδίδει;

Η απόδοση του σήματος GRECA Trustmark πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο στα καταστήματα που πληρούν τα κριτήρια. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση λαμβάνουν το σήμα, το οποίο είναι γραμμένο σε κώδικα και ενσωματώνεται στο website του eShop. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση δεν είναι θετική, τότε τα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν μία αναφορά (report) με προτεινόμενες υποδείξεις προκειμένου να διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία της λειτουργίας τους και να πιστοποιηθούν.

Λόγω των αυστηρών κριτηρίων απόκτησης της πιστοποίησης, το GRECA Trustmark θεωρείται ως ένα απαραίτητο στοιχείο του μάρκετινγκ κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος που στοχεύει σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διαδικασία αξιολόγησης παρέχεται δωρεάν στα μέλη του GR.EC.A.